Η Συμβολή της Ιατρικής Πληροφορικής στην Νευροχειρουργική

21o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής

3 minute read

Χατζής Α. (1), Στράντζαλης Γ. (1,2), Μποβιάτσης Ε. (1,2), Γκατζώνης Σ. (2), Σδρόλιας Π. (2), Λουφαρδάκη Μ. (1), Γιαννακάκης Γ. (3), Τσιρογιάννης Γ. (3), Νικήτα Κ. (3), Σακάς Δ.Ε. (1,2)

  1. Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας «Καθηγητής Πέτρος Σ. Κόκκαλης»
  2. Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεραπευτήριο «Ο Ευαγγελισμός»
  3. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Προσομοίωσης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Επισκεφτείτε το κανάλι της HEALIS στο youtube.

Α. Σκοπός της μελέτης

Περιγράφουμε την εφαρμογή λογισμικού για την συλλογή, διαχείριση, τυποποίηση και ανάλυση κλινικών δεδομένων της νευροχειρουργικής ειδικότητας με την υποστήριξη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. Ο σχεδιασμός του λογισμικού έγινε σε στενή συνεργασία με νευροχειρουργούς και νευρολόγους και είχε ως σκοπό πέραν από την εύκολη χρήση του ως πρόγραμμα την ταυτόχρονη επεξεργασία ή πρόσβαση σε δεδομένα του ασθενούς από πολλούς χρήστες και από πολλά σημεία.

Β. Υλικό - Μέθοδος

Η εισαγωγή των δεδομένων έγινε από χειρόγραφα και από άλλα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή με αυτόματη, ημιαυτόματη και χειρονακτική μέθοδο και αφορούσε όλες τις εισαγωγές από 1-1-1998. Εκτός από κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκεύσαμε απεικονιστικές εξετάσεις καθώς και φωτογραφίες και video από επέμβαση ασθενούς (σε επιλεγμένα περιστατικά). Ένα από τα κύρια θέματα στην καταχώρηση των στοιχείων ήταν και η αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας των δεδομένων με κύριους άξονες την διαθεσιμότητα, την πιστοποίηση, την πρόσβαση σε λειτουργίες του προγράμματος καθώς και τη τροποποίηση, την εμπιστευτικότητα, και την ακεραιότητα των στοιχείων.

Γ. Αποτελέσματα

Η παρούσα προσπάθεια περιλαμβάνει την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 12000 εισαγωγών και 6500 επεμβάσεων καθώς και τη λειτουργία ειδικών βάσεων 70 ασθενών με επιληψία, 83 ασθενών με νόσο Parkinson και 110 ασθενών με σπαστικότητα.

Δ. Συμπεράσματα

Η οργάνωση της πληροφορίας που συλλέγουμε για τον ασθενή και την πάθησή του, συμβάλλει στην ταχύτητα ανάκτησης, στην ακρίβεια ενημέρωσης, στον έλεγχο ορθότητάς και στη δυνατότητα συλλογικής επεξεργασίας των στοιχείων.

Παρουσίαση

NeuroHEALIS vs MEDILIG

NeuroHEALIS was the precursor of MEDILIG, a health information system that was developed for the Department of Neurosurgery in the University of Athens situated at “Evangelismos” General Hospital. NeuroHEALIS was fully operational during the period from 2006 to 2009 with several publications, presentations and pilot studies that were based on its use. NeuroHEALIS was also functional inside the operating room to capture video and to record operative details.

NEUROHEALIS Posts

2009

NeuroHEALIS HIS
A Neurosurgical Health Information System for Integration of Clinical Research and Clinical Care - ICICTH Conference, Samos

NeuroHEALIS HIS
Demonstration and presentation of a Neurosurgical Health Information System

A Modern Neuro-Surgical Operating Room at Evangelismos General Hospital
Data Mining in BioMedicine Conference - Athens Information Technology (AIT), Paiania, Athens

NeuroHEALIS HIS
Ειδική Βάση Σπαστικότητας
Διαχείρηση εξειδικευμένης βάσης δεδομένων για την σπαστικότητα με διαγράμματα προόδου

NeuroHEALIS HIS
Architecture and Subsystems
EHR/EMR and Special Databases of Spasticity, Parkinson and Dystonia

2008

Advanced Training Courses in Neurosurgery
Stereotactic Techniques and DBS - Neurosurgical Navigation
Based on the modern operating room at "Evangelismos" General Hospital, Department of Neurosurgery organized two advanced training courses in the year 2008, "Stereotactic Techniques and Deep Brain Stimulation" and "Computer-guided Neurosurgical Navigation" to train European neurosurgeons. The minister of public health Dimitris Avramopoulos congratulated Prof. Sakas and his team for the successful outcome of their efforts.

Η Συμβολή των Πολυμέσων στην Νευροχειρουργική Εκπαίδευση
22o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής
Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας - Ξενοδοχείο Αστέρας Βουλιαγμένης, Αθήνα

2007

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
Οι Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία των Ελλήνων Νευροχειρουργών

Άρθρο της Θεοδώρας Τσώλη στο ΒΗΜΑ την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου του 2007 - Αποσπάσματα αναφορικά με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς και των ειδικών Βάσεων Δεδομένων για νευρολογικές παθήσεις στην Νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο θεραπευτήριο "Ο Ευαγγελισμός"


Η Συμβολή της Ιατρικής Πληροφορικής στην Νευροχειρουργική
21o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής
Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας - Ξενοδοχείο Sofitel Capsis, Ρόδος