Η Συμβολή των Πολυμέσων στην Νευροχειρουργική Εκπαίδευση

22o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής

3 minute read

Α. Χατζής, Γ. Στράντζαλης, Θ. Φλάσκας, Σ. Παπάζογλου, Ε. Μποβιάτσης, Δ. Σακάς

Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας «Καθηγητής Πέτρος Σ. Κόκκαλης»
Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Θεραπευτήριο “Ο Ευαγγελισμός”

Α. Σκοπός της μελέτης

Δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την καταγραφή και ψηφιοποίηση της χειρουργικής επέμβασης, μετάδοση σε πραγματικό χρόνο και αρχειοθέτηση τμήματος αυτής σε ειδική βάση πολυμέσων.

Β. Υλικό και μέθοδοι

Εφαρμόσαμε δύο μεθόδους για τη μετάδοση της επέμβασης. Πρώτον, με απευθείας σύνδεση από τη χειρουργική αίθουσα σε άλλη κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα με αμφίδρομη μετάδοση εικόνας και ήχου και δεύτερον μέσω τοπικού δικτύου υπολογιστών με μετάδοση εικονοροής από το χειρουργείο σε άλλο σημείο του δικτύου. Βασικό τμήμα του εξοπλισμού είναι οι κονσόλες/μίκτες των σημάτων εικόνας και ήχου οι οποίες συνθέτουν την εικόνα και διαμορφώνουν τον ήχο από τις πηγές προς τους αποδέκτες. Οι συσκευές αυτές συνδέονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που διαθέτουν ειδικές κάρτες Audio/Video και στους οποίους υπάρχει η βάση των πολυμέσων και το αρχείο ασθενούς.

Γ. Αποτελέσματα

Η μετάδοση σε πραγματικό χρόνο της επέμβασης του ασθενούς από το χειρουργείο στους συνέδρους και το προσωπικό της κλινικής με τη δυνατότητα επεξηγηματικής αφήγησης των τεκταινομένων από τους νευροχειρουργούς και τους συνεργάτες τους, καθώς και σύναψη αμφίδρομης επικοινωνίας με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων την ώρα της επέμβασης. Παράλληλα γίνεται η ψηφιοποίηση και η καταγραφή της επέμβασης σε βάση πολυμέσων που συνδέεται με τον φάκελο του ασθενούς.

Δ. Συμπεράσματα

Η εφαρμογή των πολυμέσων και των βάσεων δεδομένων για την εποπτική ενημέρωση-διδασκαλία και εκπαίδευση του προσωπικού και άλλων ενδιαφερομένων αποτελεί κριτήριο επιλογής της κλινικής μας ως εκπαιδευτικού κέντρου για την διεξαγωγή σεμιναρίων σε ξένους επιστήμονες. Συμβάλει δε σημαντικά στην επιμόρφωση των ειδικευομένων νευροχειρουργών.

Screen Capture

This is a screen capture gallery of MEDILIG EHR/EMR.

Για περισσότερα πολυμέσα επισκεφτείτε το κανάλι της HEALIS στο youtube.

NeuroHEALIS vs MEDILIG

NeuroHEALIS was the precursor of MEDILIG, a health information system that was developed for the Department of Neurosurgery in the University of Athens situated at “Evangelismos” General Hospital. NeuroHEALIS was fully operational during the period from 2006 to 2009 with several publications, presentations and pilot studies that were based on its use. NeuroHEALIS was also functional inside the operating room to capture video and to record operative details.

NEUROHEALIS Posts

2009

NeuroHEALIS HIS
A Neurosurgical Health Information System for Integration of Clinical Research and Clinical Care - ICICTH Conference, Samos

NeuroHEALIS HIS
Demonstration and presentation of a Neurosurgical Health Information System

A Modern Neuro-Surgical Operating Room at Evangelismos General Hospital
Data Mining in BioMedicine Conference - Athens Information Technology (AIT), Paiania, Athens

NeuroHEALIS HIS
Ειδική Βάση Σπαστικότητας
Διαχείρηση εξειδικευμένης βάσης δεδομένων για την σπαστικότητα με διαγράμματα προόδου

NeuroHEALIS HIS
Architecture and Subsystems
EHR/EMR and Special Databases of Spasticity, Parkinson and Dystonia

2008

Advanced Training Courses in Neurosurgery
Stereotactic Techniques and DBS - Neurosurgical Navigation
Based on the modern operating room at "Evangelismos" General Hospital, Department of Neurosurgery organized two advanced training courses in the year 2008, "Stereotactic Techniques and Deep Brain Stimulation" and "Computer-guided Neurosurgical Navigation" to train European neurosurgeons. The minister of public health Dimitris Avramopoulos congratulated Prof. Sakas and his team for the successful outcome of their efforts.

Η Συμβολή των Πολυμέσων στην Νευροχειρουργική Εκπαίδευση
22o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής
Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας - Ξενοδοχείο Αστέρας Βουλιαγμένης, Αθήνα

2007

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
Οι Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία των Ελλήνων Νευροχειρουργών

Άρθρο της Θεοδώρας Τσώλη στο ΒΗΜΑ την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου του 2007 - Αποσπάσματα αναφορικά με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς και των ειδικών Βάσεων Δεδομένων για νευρολογικές παθήσεις στην Νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο θεραπευτήριο "Ο Ευαγγελισμός"


Η Συμβολή της Ιατρικής Πληροφορικής στην Νευροχειρουργική
21o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής
Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας - Ξενοδοχείο Sofitel Capsis, Ρόδος