Η Συμβολή της Ιατρικής Πληροφορικής στην Νευροχειρουργική


Date
Event
21o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής
Location
Hotel Sofitel Capsis, Ρόδος

Ελεύθερη Ανακοίνωση

Η Συμβολή της Ιατρικής Πληροφορικής στην Νευροχειρουργική

Χατζής Α. (1), Στράντζαλης Γ. (1,2), Μποβιάτσης Ε. (1,2), Γκατζώνης Σ. (2), Σδρόλιας Π. (2), Λουφαρδάκη Μ. (1), Γιαννακάκης Γ. (3), Τσιρογιάννης Γ. (3), Νικήτα Κ. (3), Σακάς Δ.Ε. (1,2)

  1. Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας «Καθηγητής Πέτρος Σ. Κόκκαλης»
  2. Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεραπευτήριο «Ο Ευαγγελισμός»
  3. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Προσομοίωσης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Α. Σκοπός της μελέτης

Περιγράφουμε την εφαρμογή λογισμικού για την συλλογή, διαχείριση, τυποποίηση και ανάλυση κλινικών δεδομένων της νευροχειρουργικής ειδικότητας με την υποστήριξη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. Ο σχεδιασμός του λογισμικού έγινε σε στενή συνεργασία με νευροχειρουργούς και νευρολόγους και είχε ως σκοπό πέραν από την εύκολη χρήση του ως πρόγραμμα την ταυτόχρονη επεξεργασία ή πρόσβαση σε δεδομένα του ασθενούς από πολλούς χρήστες και από πολλά σημεία.

Β. Υλικό - Μέθοδος

Η εισαγωγή των δεδομένων έγινε από χειρόγραφα και από άλλα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή με αυτόματη, ημιαυτόματη και χειρονακτική μέθοδο και αφορούσε όλες τις εισαγωγές από 1-1-1998. Εκτός από κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκεύσαμε απεικονιστικές εξετάσεις καθώς και φωτογραφίες και video από επέμβαση ασθενούς (σε επιλεγμένα περιστατικά). Ένα από τα κύρια θέματα στην καταχώρηση των στοιχείων ήταν και η αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας των δεδομένων με κύριους άξονες την διαθεσιμότητα, την πιστοποίηση, την πρόσβαση σε λειτουργίες του προγράμματος καθώς και τη τροποποίηση, την εμπιστευτικότητα, και την ακεραιότητα των στοιχείων.

Γ. Αποτελέσματα

Η παρούσα προσπάθεια περιλαμβάνει την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 12000 εισαγωγών και 6500 επεμβάσεων καθώς και τη λειτουργία ειδικών βάσεων 70 ασθενών με επιληψία, 83 ασθενών με νόσο Parkinson και 110 ασθενών με σπαστικότητα.

Δ. Συμπεράσματα

Η οργάνωση της πληροφορίας που συλλέγουμε για τον ασθενή και την πάθησή του, συμβάλλει στην ταχύτητα ανάκτησης, στην ακρίβεια ενημέρωσης, στον έλεγχο ορθότητάς και στη δυνατότητα συλλογικής επεξεργασίας των στοιχείων.

Παρουσίαση

It seems that your browser cannot display the PDF file; Please use this link instead. Thanks!

Video

About NeuroHEALIS software

Το πληροφοριακό σύστημα NeuroHEALIS υλοποιήθηκε στην Νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο θεραπευτήριο “Ο Ευαγγελισμός” κατά τα έτη 2006-2009. Ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς που λειτούργησε στην περιόδο αυτή, ήταν ένα από τα υποσυστήματα του NeuroHEALIS. Αξίζει να σημειωθεί ότι το NeuroHEALIS ήταν ίσως το πρώτο πληροφοριακό σύστημα στο νοσοκομείο με πλήρη ιατρικό φάκελο ασθενούς που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με ιατρούς και που εντάχτηκε πλήρως στην ροή λειτουργίας της κλινικής. Άλλα υποσυστήματα του NeuroHEALIS ήταν οι ειδικές βάσεις δεδομένων για ασθένειες όπως το Parkinson και η Σπαστικότητα. Βασισμένο στο NeuroHEALIS είναι το MEDILIG.

NeuroHEALIS was the precursor of MEDILIG, a health information management system that was developed for the Department of Neurosurgery in the University of Athens situated at “Evangelismos” General Hospital. NeuroHEALIS was fully operational during the period from 2006 to 2009 with several publications, presentations and pilot studies that were based on its use. NeuroHEALIS was also functional inside the operating room to capture video and to record operative details.

Medical_software Health_care Health_information_management Health_information_technology Electronic_health_record Electronic_medical_record
Athanassios I. Hatzis, PhD
Software Engineer - Researcher, Founder/Independent Contractor